Bezva Aktuality

Vítěz soutěže na Facebooku

Vítězkou Vánoční soutěže na Facebooku o Apple AirPods 2019 se stala Diana Nejedla!

Gratulujeme vítězce!

Podmínky soutěže na facebooku

Pravidla soutěže

„Soutěž o sluchátka Apple AirPod 2019 s nabíjecím pouzdrem“

Smartcom Distribution s.r.o. 11.12.2019

Pořadatel soutěže:


Smartcom Distribution, s.r.o.

Poděbradská 88/55

198 00 Praha 9 – Hloubětín

 

IČO: 06249671

DIČ: CZ06249671

 

1. Doba trvání soutěže:

Soutěž je realizována v termínu od 12.12.2019 – 22.12.2019  (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

 

2. Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jako i ostatní osoby blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území ČR. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/bezvamobily/

 

3. Pravidla soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je napsání odpovědi na otázku „Který model telefonu Iphone je Váš „must have“ do komentáře soutěžního příspěvku a označení dvou přátel, kteří by si soutěžní výhru přáli najít pod stromečkem.

Každý účastník může vložit jen jeden komentář.

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 1 výherce.

 

4. Výhra v soutěži:

Výherce získá v této Soutěži nová, originálně zabalená sluchátka Apple AirPods 2019 s nabíjecím pouzdrem

Výherce bude oznámen v článku na webu pod odkazem

https://www.bezvamobily.cz/nase-novinky/

nejpozději 23.12.2019.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 30.12.2019 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra z této soutěže nelze převézt na jiné osoby ani jiné soutěžící.

 

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Vstoupením na internetovou adresuhttps://www.facebook.com/bezvamobily/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkáchhttps://www.facebook.com/bezvamobily/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 

6. Další pravidla:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/bezvamobily/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne  11. 12. 2019

Expedujeme nové Apple AirPods Pro!

S námi na Apple dosáhnete! 

Ano, jsme první v CR a SK, kdo opravdu má skladem zbrusu nové Apple AirPods Pro, novinku od Apple. A v době kdy ostatní jen čekají na zboží od svých dodavatelů. My již odesíláme svým zákazníkům desítky a stovky nových AirPods Pro.

Nemusíte se nic obávat: Jedná se o originální, zabalené, nové AirPods, za bezkonkurenční cenu 6 990,-  vč. DPH! Které lze samozrjejmne odečíst. A navíc k tomu, každý kdo zakoupí od nás zánovní iPhone obdrží slevu 500Kč na nákup nových sluchátek od Apple.

Opravdu jsou skladem - a připravené k expedici! Neztrácejte čas - objednávejte!

 

Podpořili jsme projekt na ochranu dětí „Péťa potřebuje pomoc“

Jsme rádi, že jsme mohli finančně podpořit osvětově výchovnou akci „Péťa potřebuje pomoc…“ zaměřenou na ochranu dětí. Projekt připravila česká sekce Mezinárodní policejní asociace (IPA). Důvodem vzniku projektu je narůstající počet trestných činů páchaných právě na dětech.

Za přispění nás a dalších firem a společností vznikla celobarevná publikace s příběhy malého chlapce seznamující děti s různými situacemi, které mohou nastat ve škole i doma, a ukazuje dětem, jak se zachovat a kam se obrátit pro pomoc. Publikace děti názornou formou připraví na nástrahy, které na ně můžou číhat v každodenním životě, a stane se tak účinnou prevencí. Každý projekt, který pomáhá dětem, má velký smysl a je nám ctí, že jsme mohli být součástí.

Spustili jsme e-shop!

Spustili jsme e-shop!